Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Φ-442. Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης

Περιγραφή - Εαρινό Εξάμηνο 2019-2020

Το Φ-442 είναι ένα δεύτερο προπτυχιακό μάθημα Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης (ΦΣΥ) το οποίο μπορεί να εξυπηρετήσει και μεταπτυχιακούς φοιτητές που επιθυμούν να καλύψουν κάποια θέματα ΦΣΥ. Ο στόχος του μαθήματος είναι να εξετάσει σημαντικούς τομείς της ΦΣΥ που δεν παρουσιάσθηκαν στο "Φ-441 Εισαγωγή στη Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης", αφού πρώτα γίνει μια επανάληψη της ύλης του Φ-441. Στο μάθημα θα αναφερθούν και κάποιες πρόσφατες εξελίξεις στη ΦΣΥ.

Αξιολόγηση

O βαθμός του μαθήματος θα υπολογιστεί κατά περίπτωση με βάση ενδεχομένως παρουσιάσεις ή/και εργασίες από φοιτητές πέραν των συνήθων μεθόδων ηλεκτρονικών ή γραπτών.

Γενικά

ΦΥΣ-441. Εισαγωγή στη Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης
Ώρες: 4
ΕCTS: 6
Εξάμηνο: 8

Διδάσκων:
Ελευθέριος Οικονόμου
Γραφείο: ΙΤΕ (Step C, 1ος όροφος)
Ώρες Γραφείου: ύστερα από συννενόηση

Ώρες Διαλέξεων:
Τετάρτη, 13:00-15:00, αίθουσα Φέρμι του 1ου ορόφου
Πέμπτη, 13:00-15:00, αίθουσα Φέρμι του 1ου ορόφου